hdk.wilamowice.pl

Get Adobe Flash player

Ostatnie treści

Podsumowanie Akcji 25-08-2016

W dniu 25 sierpnia na  terenie Klubu Sportowego LKS "Wilamowiczanka" została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięły 34 osóby, z tego krew oddało 29 osób w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 13,050 ml krwi. Była to trzecia akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub w tym roku. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 17 listopada 2016r.                                                                              

Podsumowanie Akcji 19-05-2016

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji Zarząd klubu HDK PCK z Wilamowic pragnie podziękować wszystkim, którzy pomagają innym. Także tym, dzięki którym podczas ostatniej akcji poboru krwi udało się zebrać 10,8 litra krwi. W ostatniej akcji poboru krwi, która odbyła się w Wilamowicach uczestniczyło 33 osóby. Krew mogło oddać 24 osóby. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Klubu Sportowego "Wilamowiczanka" za udostpnienie terenu do zorganizowania akcji poboru krwi.

Szkolenie "Pierwsza pomoc"

W dniu 12-04-2016 odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy dla członków Klubu HDK w Wilamowicach. Szkolenie prowadził Ratownik Medyczny Mateusz Nowak.     Bardzo serdecznie dziękujemy.

- zabiegi resuscytacyjne u doroszłych oraz dzieci oraz pozycja bezpieczna.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Życzenia Wielkanocne 2016

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełnia Wasze serca wiarą i nadzieją. Życzymy Wam, aby tegoroczny stół był obficie zastawiony i nie zabrakło przy nim nikogo bliskiego, a czas ten był okazją do odpoczynku i zebrania sił na wyzwania codziennego życia. Wesołego Alleluja! Życzy Zarząd HDK w Wilamowicach.

 

Podsumowanie akcji HDK 18-02-2016

Czas na krótkie podsumowanie akcji HDK, która odbyła się w dniu 18.02.2016 przy budynku OSP w Wilamowicach. Zgłosiło się 41 osób, z czego krew oddało 31 osób, co daje łącznie 13,950ml krwi. Podczas akcji swoją kroplą życia dzielili się mieszkańcy naszego miasta i gminy. Tradycyjnie już dziękujemy prezesowi OSP w Wilamowicch Panu Jan Sztafiński, za możliwość zorganizowania tej akcji.

A już dziś zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się w dniu 19.05.2016.

Spotkanie honorowych dawców krwi w Dniu Chorego.

W dniu 11 lutego 2016 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bielsku- Białej z okazji obchodów 24 Światowego Dnia Chorego zorganizowali spotkanie dla wszystkich honorowych dawców krwi . Odbyło się ono w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczęło mszą św. w intencji wszystkich honorowych dawców krwi i ich rodzin pod przewodnictwem ks. Roberta Kasprowskiego, a następnie odbyło się wspólne spotkanie przy stole. Obecni byli m.in.

Obchody 35-lecia HDK

     W dniu 14 listopada 2015 na sali w Restauracji „ROGOWA” w Wilamowicach odbyło się coroczne spotkanie Miejsko – Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa a w tym roku w sposób szczególny w 35 rocznicę powstania MGK HDK w Wilamowicach.

Na tą uroczystość przybyli krwiodawcy ich rodziny oraz zaproszeni goście i sponsorzy klubu.

- Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach –

  Adam Przywara.

- Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej –  Bogdan Ogrocki

Podsumowanie akcji HDK 19-11-2015

W dniu 19 litopada przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 30 osób, z tego krew oddało 26 osób w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 11,700 ml krwi. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 18 luty 2016r.

Strony