Get Adobe Flash player

40-lecie klubu HDK

ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW W WILAMOWICACH

 

Dnia 25 września 2021r. w restauracji „ROGOWA” odbyła się uroczysta akademia z okazji 40-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach. Na akademii została podsumowana 40-letnia działalność klubu, wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz wręczone zostały medale okolicznościowe wszystkim sponsorom oraz organizacjom współpracującym z klubem. Na rewersie medalu, w centralnej części znajduje się hasło, które przyświeca nam od początku istnienia klubu „DAJEMY LUDZIOM NADZIEJĘ”. Fundatorem tego medalu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej i w tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce Wicestarosty Bielskiego Pana Andrzeja Kamińskiego, Radnego Rady Powiatu Pana Jerzego Kubika oraz Starosty Bielskiego Pana Andrzeja Płonki. Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że autorem projektu tego medalu, był nasz Świętej już Pamięci kolega i przyjaciel Tadeusz Gąsiorek.

 

Szanowni Państwo na pierwszej stronie kroniki klubu z roku 1980 czytamy:

„W dniu 22 lutego 1980r zebrała się grupa inicjatywna pod przewodnictwem dr Antoniego Cichy, która na celu miała założenie Klubu Honorowych Dawców Krwi. Po omówieniu podstawowych celów i założeń przystąpiono do wyboru pierwszego składu zarządu. Prezesem został Tadeusz Gąsiorek, a członkami zarządu: Józef Oleś, Piotr Kwaśniewski, Franciszek Olma i Czesław Sojka. Na zebraniu założycielskim były 32 osoby, które zostały członkami klubu. W pierwszym roku działalności główną uwagę zarząd zwracał na sprawy organizacyjne, związane z lokalizacją pomieszczenia i jego wyposażeniem. Odbyły się trzy posiedzenia zarządu oraz jedna akcja oddawania krwi na której zgromadzono 9,300 ml krwi.” Tak właśnie rozpoczęła się ta historia.

Obecnie Klub HDK w Wilamowicach istnieje już od 41 lat i jest jednym z trzech najstarszych klubów HDK działających w Oddziale PCK w Bielsku-Białej, który zrzesza 23 kluby HDK. Członkowie naszego klubu oddali łącznie około 4650 litrów krwi pełnej. Jeden z członków klubu oddał ponad 65 litrów krwi co czyni go rekordzistą naszego klubu. W klubie obecnie jest około 120 czynnych członków, a przez 40 lat działalności do klubu przynależało ponad 800 członków. Około 320 członków klubu ma odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. W skład zarządu klubu wchodzą następujące osoby: Piotr Kwaśniewski od 1980 roku, Stanisław Cieślak od 2001 roku, Florian Borys od 2011 roku, Tomasz Schneider od 2013 roku ( Prezes z woli Zarządu od 2015 roku), Paweł Krywult od 2015 roku , Stanisław Moś od 2017 roku, Marian Rozner od 2020 roku. Zarząd klubu dostrzega, że młodych ludzi, chętnych do działalności charytatywnej nalezy wspierać, motywować do pracy oraz pokazywać szlachetne wzorce i postawy, dlatego w tym roku w skład zarządu weszli jeszcze: Przemysław Sztafiński, Patryk Foks oraz Maria Schneider.

Nadrzędnym celem działalności naszego klubu jest pozyskiwanie jak największej liczby honorowych krwiodawców i honorowe oddawanie krwi dla ratowania życia i zdrowia.

Przez cały okres działalności przeprowadziliśmy w klubie 166 akcji oddawania krwi, które odbyły się w ośrodku zdrowia, a później w ambulansie na rynku, przy kościele parafialnym oraz przy sali OSP Wilamowice, a obecnie odbywają się w ambulansie przy stadionie Ludowego Klubu Sportowego LKS „Wilamowiczanka” . Akcje organizujemy 4 razy w roku.

Dobrze układa się współpraca naszego klubu z Zarządem Rejonowym PCK , Rejonową Radą HDK w Bielsku Białej oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Przedstawiciel naszego klubu, za każdym razem bierze udział w posiedzeniu Rejonowej Rady HDK. Członkowie naszego klubu biorą czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych w naszej parafii. Co roku na potrzeby PCK organizujemy zbiórkę uliczną do puszek. W tym roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki– a następne są już zaplanowane przy Kościołach parafialnych w miejscowościach: Dankowice, Hecznarowice, Stara Wieś i Wilamowice. Otrzymane środki zostały przekazane na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku Białej. Co roku w listopadzie na Dni Honorowego Dawcy Krwi organizujemy spotkanie krwiodawców połączone z wręczeniem odznaczeń oraz zabawą taneczną.

Na zakończenie lata organizujemy spotkanie honorowych dawców krwi i ich rodzin na tradycyjnych „Duszonkach”. Nasza drużyna piłkarska- Honorowych Dawców Krwi bierze także udział w turniejach piłki nożnej dla klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rejonu Bielskiego im. Roberta Wośko na pięknym obiekcie rekreacyjno sportowym w Łękawicy, a w tym roku zajęła I miejsce. W turnieju udział wzięło 9 drużyn, a nasz piłkarz Michał Masny został wyróżniony jako bramkarz turnieju.

Słowa podziękowania kierujemy do księży z parafii naszej gminy za ogłaszanie akcji oddawania krwi oraz wspierania zbiórek ulicznych do puszek, które organizujemy przy Kościołach.

Podziękowania kierujemy również do naszych darczyńców , którzy rozumieją i doceniają czym jest krew dla człowieka i którzy wspierają nas w naszej działalności. Dzięki nim możemy w tak miłej atmosferze spotykać się na Dniach Honorowego Krwiodawstwa, a w tym roku także na 40-leciu klubu, są to:

 • Urząd Gminy Wilamowice

 • Zarząd Osiedla Wilamowice

 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

 • Rada Sołecka Bielany Zasole

 • Rada Sołecka Hecznarowice

 • Rada Sołecka Pisarzowice

 • Rada Sołecka Stara Wieś

 • Spółka „GE-ES KUPIEC” Wilamowice

 • Bank Spółdzielczy Wilamowice

 • Małgorzata i Kazimierz Foks firma „ELMAR”

 • Barbara i Tadeusz Foks – firma „ELSTER”

 • Stanisława i Franciszek Gandor firma „GAMIX”

 • Halina i Kazimierz Foks – firma „FOX FITTINGS”

 • Andrzej Drobisz firma „DROBISZ-TUR”

 • Danuta i Wiesław Zborowski – „Zakład Usług Remontowych Wielobranżowych”

 • Natalia i Piotr Gabryś – firma „PIONEX”

 • Karina i Łukasz Chmiel – projektowanie i nadzór budownictwa

 • Ewa Kubik – restauracja „ROGOWA”

 • Ewa i Jerzy Kuczmierczyk – firma „PLASTECHNOBUD”

 • Grzegorz Krywult - Usługi Ciesielsko – Dekarskie

 • Wiesław Stalec – Firma LAK – MEX

 • Oraz nasze zaprzyjaźnione zespoły muzyczne Zespół „Wiwat” oraz DJ JARO

   

W imieniu zarządu i członków Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Wilamowicach dziękujemy wszystkim za okazywaną nam pomoc i wsparcie w naszej działalności, jakim jest honorowe oddawanie krwi dla ratowania zdrowia i życia, a wszystkim krwiodawcom pragniemy złożyć życzenia pomyślności i zdrowia, które krwiodawcom jest bardzo potrzebne. Wszystkim zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy otrzymali odznaczenia składamy serdeczne gratulacje. Niech hasło „ Dajemy ludziom nadzieje” przyświeca nam w naszej działalności- honorowym oddawaniu krwi dla wszystkich potrzebujących.