Get Adobe Flash player

Akcja 18-11-2021

Dnia 18 listopada 2021 roku odbyła się ostatnia akcja oddawania krwi w tym roku.  Zarejestrowano do oddania krwi  41 krwiodawców, z czego 37 osób oddało  16 650 ml krwi pełnej. W tym roku dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie krwiodawcy oddali 54.450 ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew.