Get Adobe Flash player

Dziedziczenie grup krwi

Dziedziczenie grup krwi

Dziedziczenie grup krwi odbywa się według prawa Mendla, czyli reguły przekazywania cech dziedzicznych. Allele, czyli wersje genu w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie homologicznym, określające grupę A i B są dominujące wobec allelu determinującego grup 0. W tabeli poniżej przedstawiono prawidłowości określające możliwe kombinacje dziedziczenia cech grupowych AB0.

Rodzice   Dzieci
Grupa krwi ojca i matki Kombinacja alleli w genotypie Możliwe grupy krwi
AxA AAxAA AAxA0 A0xA0 A A A lub 0
BxB BBxBB BBxB0 B0xB0 B B B lub 0
Ax0 AAx00 A0x00 A A lub 0
Bx0 BBx00 B0x00 B B lub 0
AxB AAxBB AAxB0 A0xBB A0xB0 AB A lub AB AB lub B AB,0,A lub B
AxAB AAxAB A0xAB A lub AB A, B lub AB
BxAB BBxAB B0xAB B lub AB A, B lub AB
ABxAB ABxAB A,B lub AB
ABx0 ABx00 A lub B
0x0 00×00 0