Get Adobe Flash player

Akcja oddawania krwi 16-11-2017

Dnia 16 listopada 2016 roku odbyła się ostatnia akcja oddawania krwi w tym roku.  Zarejestrowano do oddania krwi  41 krwiodawców, z czego 26 osób oddało  11 700 ml krwi pełnej. W tym roku dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie krwiodawcy oddali 49 950 li ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew.