Get Adobe Flash player

Spotkanie krwiodawców z okazji Dni HDK 2017.

W dniu 18 listopada 2017 odbyło się uroczyste spotkanie honorowych dawców krwi w Wilamowcach.

Na spotkanie przybyli Bogdan Ogrocki – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w B-B,  Jerzy Zużałek – Przewodniczący Rejonowej Rady HDK w B-B, Stanisław Gawlik – Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice, Stanisław Nycz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach, Andrzej Kamiński – Senator Rzeczpospolitej  Polskiej, Stanisław Dyląg – Dyrektor RCKiK w Katowicach, Jerzy Kubik – Radny Powiatu Bielskiego, Gabryiela Gorol – kierownik stacji RCKiK w B-B, Stanisław Peszel – Sołtys Pisarzowic, Wiesław Jarosz – Sołtys Hecznarowic, Tadeusz Dziubek – Sołtys Zasola Bielańskiego, ks. Stanisław Morawa – Dziekan i Proboszcz Wilamowic, ks. Józef Jakubiec – Proboszcz Dankowic, Małgorzata Sznajder – Przewodnicząca KGW Wialmowice, Marian Rozner – Prezes TKKF oraz Radny w Wilamowicach, Jan Sztafiński – Prezes OSP Wilamowice oraz sponsorzy i honorowi dawcy z rodzinami. Zaproszonych Gości witał Tadeusz Gąsiorek Honorowy  Prezes Klubu HDK. Po  przywitaniu głos zabrał Prezes Klubu HDK Tomasz Schneider zdając relację z działalności klubu.

„Szanowni Państwo Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach istnieje już od 37 lat. Nadrzędnym celem działalności klubu jest pozyskiwanie jak największej liczby honorowych krwiodawców i honorowe oddawanie krwi dla ratowania życia i zdrowia. W ciągu całego okresu działalności przez klub przewinęło się około 800 krwiodawców. Czynnych krwiodawców jest  około 90 osób w tym 37 kobiet . Przez cały okres działalności przeprowadziliśmy w klubie 147 akcji oddawania krwi, które były przeprowadzone w ośrodku zdrowia, w ambulansie na rynku i przed kościołem, przy sali OSP Wilamowice a obecnie przy stadionie Ludowego Klubu Sportowego LKS „Wilamowiczanka” . Akcje organizujemy 4 razy w roku. W okresie 37 lat członkowie klubu oddali łącznie około 4300 litrów krwi. Dobrze układa się współpraca z Zarządem Rejonowym PCK , Rejonową Radą HDK w Bielsku Białej oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Przedstawiciel naszego klubu, każdy raz bierze udział w posiedzeniu Rejonowej Rady HDK. Tradycją stało się również spotkanie honorowych dawców krwi i ich rodzin  na  tradycyjnych „Duszonkach” na zakończenie lata.

Co roku w listopadzie na Dni Honorowego Dawcy Krwi organizujemy spotkanie krwiodawców połączone z wręczeniem odznaczeń. Co roku na potrzeby PCK organizujemy zbiórkę  uliczną do puszek. W tym roku przeprowadziliśmy cztery zbiórki przy kościołach parafialnych  w miejscowościach: Dankowice, Pisarzowice, Stara Wieś i Wilamowice. Otrzymane środki zostały przekazane na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku Białej. Słowa podziękowania kieruje  do księży z parafii naszej gminy za ogłaszanie akcji oddawania krwi oraz wspierania zbiórek ulicznych do puszek, które organizujemy przy kościołach. Podziękowania kieruje również do naszych darczyńców , którzy rozumieją i doceniają czym jest krew dla człowieka i którzy wspierają nas w naszej działalności. Dlatego możemy w tak miłej atmosferze spotykać się na Dni Honorowego Krwiodawstwa a w tym roku także na 37-lecie klubu, są to: Urząd Gminy Wilamowice, Zarząd Osiedla Wilamowice, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Rada Sołecka Bielany Zasole, Rada Sołecka Hecznarowice, Rada Sołecka Pisarzowice, Rada Sołecka Stara Wieś, Spółka „KUPIEC GE-ES”  Wilamowice, Bank Spółdzielczy Wilamowice, firma „ELMAR”, firma „ELSTER”, firma „GAMIX”, firma „FOX FITTINGS”,  firma „DROBISZ-TUR”, Danuta i Wiesław Zborowski –  „Zakład Usług Remontowych Wielobranżowych”, firma„PIONEX”, Karina i Łukasz Chmiel  – projektowanie i nadzór budownictwa, Ewa Kubik – restauracja „ROGOWA”, firma „PLASTECHNOBUD”, Grzegorz Krywult - Usługi Ciesielsko – Dekarskie, oraz nasze zaprzyjaźnione zespoły muzyczne Zespół „Wiwat” oraz zespół „TU i TERAZ.

Święty Jan Pawł II mówił :

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”. Dzieła podejmowane przez Honorowych Dawców Krwi są odpowiedzią na Chrystusowe wezwanie dawania świadectwa miłości. Jest to służba życiu, do której wzywał Ojciec Święty Jan Paweł II, pisząc: „Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

W imieniu zarządu i członków Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Wilamowicach dziękujemy wszystkim za okazywaną nam pomoc i wsparcie w naszej działalności jakim jest honorowe oddawanie krwi dla ratowania zdrowia i życia.

W imieniu własnym i zarządu klubu składam wszystkim krwiodawcom życzenia pomyślności i zdrowia, które krwiodawcom jest bardzo potrzebne. Wszystkim, którzy otrzymują odznaczenia składam serdeczne gratulacje z otrzymanych odznaczeń. Niech hasło „ Dajemy ludziom nadzieje” przyświeca nam w naszej działalności honorowym oddawaniu krwi dla wszystkich potrzebujących.

Odznaczenia ZHDK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddanie krwi otrzymują: Florian Borys – Odznaka Honorowa PCK III st., Arkadiusz Bieszczad – I st., Marian Rozner, Zdzisława Kóska, Łukasz Chmiel – II st., Mateusz Karwas, Rafał Balcarczyk, Andrzej Rosner, Dariusz Achinger, Stanisław Danek – III st. Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu: Stanisław Moś, Marek Lisewski, Grzegorz Sporysz.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście dziękując wszystkim obecnym a w szczególności krwiodawcą.

I tak w miłej atmosferze przeszliśmy do zabawy tanecznej przy muzyce naszych wspaniałych zespołów muzycznych.

http://hdk.wilamowice.pl/?q=node/76