Get Adobe Flash player

Akcja oddawania krwi.

W dniu 19 maja na parkingu przy Kościele Parafialnym Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięły 34 osóby, z tego krew oddało 27 osób w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 12,150 ml krwi. Była to druga akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub w tym roku. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy na dwie kolejne akcje, które odbędą się 29 sierpnia oraz 21 listopada.