Get Adobe Flash player

Podsumowanie akcji 21-11-2019

Dnia 21 listopada 2019 roku odbyła się ostatnia akcja oddawania krwi w tym roku.  Zarejestrowano do oddania krwi  28 krwiodawców, z czego 23 osób oddało  10 350 ml krwi pełnej. W tym roku dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie krwiodawcy oddali 44 550 li ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew.